Lubānas novads

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.
Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Norises vieta: : Lubānas novada tūrisma un informācijas centrs, Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna
Datums: 12.03.2020.
Gr. nr. 3 Ma-S
Kontaktinformācija: Lubānas novada Lauku attīstības konsultante Astrīda Ikauniece, 28395276

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

Informatīvs seminārs Lubānā | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija mežaīpašniekiem.Aktualitātes no VMD: - obligātā

Lubānā pie kultūras nama notiks lielās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums

6.decembrī Lubānā pie kultūras nama notiks lielās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums. Šajā laikā vērsies arī amatnieku tirdziņš, kurā tiek apkopoti ne tikai lubāniešu darbi, bet vienmēr piedalās arī kaimiņu novada un bijušo lubāniešu amatnieku izstrādājumi. Amatnieku centra darba laiks kā arvien ir piektdienas un sestdienas. Pašlaik jaunums ir kaimiņu novada biškopja plašais vaska sveču piedāvājums, kurš noderīgs jau tagad, gatavojot adventes vainagus.

Informatīvs seminārs Lubānā |Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem, uzņēmējiem un meža īpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētaja uzruna, aktualitātes Lubānas novada pašvaldībā, informācija par biznesa ideju konkursu “Sāc Lubānā 2019”. Aktualitātes lauku saimniekiem. Ko darīt ar aizaugušām l./s. zemēm? Iespējas un izaicinājumi Meliorācijas
sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. Meliorācijas kadastra
informācijas sistēmas datu pieejamība un izmantošana. ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, 6. kārta (11.03.-05.04.2019.)

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens jauniešiem

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens jauniešiem

Norises vieta: Lubānas novada un Varakļānu novada saimniecības.

Datums: 09.10. 2018.

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Madona | Informatīvs seminārs. Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: - Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Oskara Kalpaka ielā 4, Lubāna, Lubānas novads.
Datums: 21.02.2018.
Gr. nr. 3Ma-S
Kontaktinformācija: Astrīda Ikauniece, Lubānas novada Lauku attīstības konsultante, tālr.28395276

Informatīvs seminārs Madonas novadā - Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

Iepazīšanās ar kokaudzētavu- vienu no modernākajām un lielākajām kokaudzētavām Baltijā. Piedāvātais stādu sortiments,
dokumentācija – stādus piesakot un pērkot. ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2017.gadā, 4.kārta. Zināšanu pārneses
pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām)un konsultāciju projekts.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs:Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem.Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai un meža īpašniekiem 2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai un meža īpašniekiem
2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: - Lubānas pilsētas klubs, Tilta iela 14, Lubāna, Lubānas novads
Datums: 08.03.2017

Lapas

Subscribe to RSS - Lubānas novads