Limbažu novads

Informatīvs seminārs Limbažos | Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC

Meža aizsardzības aktualitātes Latvijas mežos - egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.Ieskats par egļu astoņzobu mizgraužu izplatību Eiropas valstu. Pieejamie ES atbalsta pasākumi
meža īpašniekiem 2020. gadā. Zināšanu pārneses pasākumi arodapmācības un meža apmeklējumi par dažādām tēmām.
mērogā.

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Galvenās mācību tēmas:

Grozījumi normatīvajos aktos.
Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
Kultūraugu slimības, nezāles. To klasifikācija. Kultūraugu kaitēkļi.
Nezāles, to klasifikācija. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Informatīvs seminārs Limbažos | Medību saimniecības nozīme. Nodarītie postījumi un to novēršanas iespējas mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža aizsardzības pasākumi kā arī dažādu aizsardzības līdzekļu raksturojums, pielietojums. Reālās situācijas atspoguļojums ar pārnadžu
blīvumu, to radītā ietekme uz mežsaimniecību Limbažu un Salacgrīvas novadā.

Informatīvs seminārs Limbažos | Medību saimniecības nozīme. Nodarītie postījumi un to novēršanas iespējas mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža aizsardzības pasākumi kā arī dažādu aizsardzības līdzekļu raksturojums, pielietojums. Reālās situācijas atspoguļojums ar pārnadžu
blīvumu, to radītā ietekme uz mežsaimniecību Limbažu un Salacgrīvas novadā.

VLT aktivitāte"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", Limbažos, trešā mācību diena.

Šajā dienā lektore Laimrota Surska mācību dalībniekus iepazīstinās ar šādām tēmām:
- Uzņēmējdarbības pamati;
-Biznesa plāns - būtība, sastāvdaļas, veidošana;
- Resursi un grāmatvedība - analīze, izmaksas, grāmatvedības pamati
Mācības notiks Limbažos, Jūras iela 58. 02.11.2019. plkst. 11 00.

Informācija pa tālr. 29397490, Zaiga Blaua SIA LLKC Limbažu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Seminārs "Produkts un iepakojums papamats veiksmīgam mājražošanas uzņēmumam"

Reģistrācija: 30. oktobris 9:30-10:00 Skultes muiža.
10.00 – 13,00 meistare mājražotāja Anna Jurgaite no Dobeles vadīs meistarklasi “ Ķermeņa krēma gatavošana”. Izstāstu "kā" un "parādu" pagatavoju krēma bāzi, kurai dalībnieki pievieno sev tīkamāko ēterisko eļļu/eļļas http://www.dobele.lv/lv/tourism/apskates-objekti-amatnieku-darbnicas/eze...
11.30 kafijas pauze un 13.00 pusdiena

Informatīvais seminārs "Uzņēmējdarbības uzsākšana un ražošanas efektivitātes celšana

Informatīvais seminārs notiks 11.11.2019. plkst.11:00
Pasākumā aicināti piedalīties LAP pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecībās" apstiprināto projektu saimniecību īpašnieki. Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar šādām tēmām:
- Projektu ieviešanas nosacījumi;
- Projekta uzraudzība;
- LAP pasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicinšānai"izmantošanas iespējas.
Dalībai seminārā obligāta pieteikšanās pa tel. 29397490, Zaiga Blaua

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads