Lielvārdes novads

Lielvārdes nov. | Lauka diena '' Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai''

LAUKA DIENA '' Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai'' ZS “Strautmaņi” 

Demonstrējuma mērķis: praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar ilgtspējīgiem risinājumiem bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā, izmantojot lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčas 

Norises vieta: Saimniecība “Puteņi” (sākums) un ZS “Strautmaņi”, Kaibala, Lielvārdes nov.

Lielvārdes nov. | Lauka diena '' Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai''

Lauka diena  ''Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai'' IKLienas Mucenieces saimniecībā 

Demonstrējuma mērķis: praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar ilgtspējīgiem risinājumiem bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā, izmantojot lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčas

Norises vieta: Lienas Mucenieces saimniecībā “Puteņi”, Kaibala, Lielvārdes nov.

Laiks: 11:00, 30.augusts, 2018.gads

Dienas kārtība:

Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļa 2018

Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību un Lielvārdes Attīstības fondu no 13. līdz 21. aprīlim rīko Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļu. Aicinām piedalīties iedzīvotājus, uzņēmējus, ikvienu interesentu!

13. aprīlī plkst. 14.00 Lielvārdes novada Kultūras centrā
Izstādes “Stāstu sega Latvijas 100gadei” Lielvārdē atklāšana

Lielvārdes novads | Informatīvais seminārs - Jaunākais par ES atbalstu īpašniekiem.

ES atbalsta apakšpasākuma "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" praktiskā realizēšana, veicot: jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu; neproduktīvu mežaudžu nomaiņu; valdošās koku sugas nomaiņu altalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem.

Ogre | Informatīvs seminārs "Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi."

Lauku uzņēmēji tiek aicināti apmeklēt semināru "Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi". Seminārs notiks 2018.gada 16.februārī plkst. 10:30 kultūras namā "Lielvārde".

Vasaras gadatirgus Lielvārdē

Aicinām pieteikties Vasaras gadatirgum!

Aicinām pieteikties Vasaras gadatirgum, kas notiks 2017. gada 27. augustā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Rembates parkā pie kultūras nama „Lielvārde”.

Tirgotājiem, kas vēlas piedalīties Vasaras gadatirgū, aizpildīta pieteikuma veidlapa jānonosūta uz e-pasta adresi: knlielvarde@lielvarde.lv līdz 21. augustam.

Informāciju par gadatirgu var saņemt pa tālruni 29192564.

Informatīvs seminārs Lielvārdes novadā - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznicinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai;
• mežaudžu nomaiņai.
Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem. Atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Lielvārdes novads