Krāslavas novads

Krāslava | Bezmaksas mācības “Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība un eļļas augu audzēšana)”

Datumi: 2020. gada 11., 12., 18., un 19. martā.

Norises vieta: LLKC Krāslavas birojs, Skolas ielā 9, Krāslava (3. stāvs - zālē).

Mācības ir bez maksas.

Mācību dalībniekiem būs pieejami izdales materiāli, kafijas pauze un apliecinājums, ko saņems mācību noslēgumā.

Vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam piete8ikties savlaicīgi!

Apmācības notiek LAP 2014. - 2020. apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi", LAD Līguma Nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.

Krāslava | Maksas mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (piena govis)”

Datumi: 2020. gada 13., 20., 27. februārī un 02. martā.

Norises vieta: LLKC Krāslavas birojs, Skolas ielā 9, Krāslava (3. stāvs - zālē).

Maksa: ar PVN 44,17 EURO vai 96,80 EURO (atkarībā no saimniecības lieluma). Mācību maksā iekļauts PVN, izdales materiāli, kafijas pauze un apliecinājums, ko saņem mācību noslēgumā.

Vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam pieteikties savlaicīgi!

Adventes vainagu pīšanas un rotāšanas nodarbības – aušanas darbnīcā Indra

Adventes laika neatņemama sastāvdaļa ir Adventes vainags. Tradicionāli tas tiek veidots apļa formā, izmantojot priežu vai egļu zarus, jo tieši šie zari simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Sava nozīme ir arī Adventes vainaga četrām svecēm, kuras ik svētdienu tiek aizdegtas. Tās ir kā simbols gaismas nākšanai tumsā.

Adventes vainagu pīšanas un rotāšanas nodarbības notiks aušanas darbnīcā "'Indra"' Indras pagastā Krāslavas novadā 29. novembrī no plkst. 10:00 līdz 12:00.

LEADER projektu konkurss, 7. kārta

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590).
Projektu iesniegšana no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvārim.
Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:

Informatīvais seminārs Krāslavas nov. | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā LVM, "Bogdonu mežs", Asūnes pag., Dagdas nov.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads