Jelgava

Informatīvs seminārs Jelgavā | Mežaieaudzēšana. Plantāciju meži. ES atbalsts mežsaimniecībā, tā īstenošana un pārbaude

"Meža konsultāciju pakalpojumu centra" aktivitātes. Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem. Meža ieaudzēšana
neizmantojamās lauksaimniecības zemēs. Jaunākie pētījumi meža ieaudzēšanā.Plantāciju meži, to iespējas. Aktuālie pētījumi. Kokaugu plantācijas. To ierīkošana un apsaimniekošana. Jaunākie pētījumi. ES atbalsta pārskatu pārbaude. Lēmumu pienēmšana. Kontroles
jautājumi no praktiskās puses.

Jelgava | Pieredzes brauciens uz Igauniju

Tiek rīkots bauciens pie igauņu mazajiem uzņēmējiem. Brauciens ir trīs dienas 20., 21.,22. jūlijs
Lai piedalītos braucienā ir jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā (LAD saņem VPM, LIZ īpašnieks, nomnieks, saimnieciskās darbības veicējs, z/s, SIA vai citas juridiskās personas īpašnieks, darbinieks vai ģimenes loceklis).

Brauciena laikā apmeklēsim daļu no projektā "Atvērtās saimniecības diena Igaunijā" iesaistītās saimniecības, kas šogad notiek 21.jūlijā visā Igaunijas teritorijā.

Lapas

Subscribe to RSS - Jelgava