Inčukalna novads

Profesionālās efektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā

Informatīvais seminārs - Profesionālās efektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā

Programmā:
* Personīgās efektivitātes paaugstināšana: savas personības, fiziskā stāvokļa, domu, emociju, sajūtu un rīcības pašpārvaldīšana. Zemapziņas programmas, kurām pakļauta mūsu domāšana un rīcība, uzstādījumi, stereotipi un pārliecības, kas traucē būt veiksmīgiem un laimīgiem
* Profesionālās efektivitātes paaugstināšana: Stresa noturība, masu mediju ietekme uz psihi; Apzinātība un psiholoģiskā noturība. Uzmanības noturības un koncentrēšanās spēju vadīšana

Bezmaksas dalība

‘Ogre | Informatīvs seminārs piena lopkopības saimniecībām par ražošanas efektivitātes celšanu.

Šā gada 7.decembrī notiks informatīvs seminārs piena lopkopībā par ganāmpulka ražošanas efektivitātes un ilgmūžības novērtēšanas metodēm. Piena pašizmaksas aprēķiniem un to izvērtēšanu, kā arī par apzinātību ikdienas darbā un dzīvē kopumā.

Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste un Eiropas pārtikas kvalitātes shēmu ieviešana praksē

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Limbažu nodaļa, ZST pasākumu ietvaros, 25.10.2016. organizē pieredzes apmaiņas braucienu.

Brauciena mērķis-dot iespēju Salacgrīvas zivsaimniekiem apmainīties pieredzē un gūt informāciju Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistē un Eiropas pārtikas kvalitātes shēmu ieviešanā.

Pieteikšanās braucienam līdz 21.oktobrim, zvanot uz mob.t.: 27763321, vai rakstot e-pastā: janis.kravalis@llkc.lv

Subscribe to RSS - Inčukalna novads