Iecavas novads

Informatīvs seminārs Iecava| Aktualitātes par ES atbalstu dabas katastrofās iznīcināta meža atjaunošanai. Normatīvie akti par plantāciju meža ieaudzēšanu zemju kategorijā, kas nav mežs.Dažādu koku sugu augšanas gaita plantāciju mežos, prognozējamā krāja

Aktualitātes par ES atbalstu dabas katastrofās iznīcināta meža atjaunošanai. Normatīvie akti par plantāciju meža ieaudzēšanu
zemju kategorijā, kas nav mežs. Plantāciju mežu veidošana, plusi un mīnusi. Koku sugu izvēle, augsnes sagatavošanas nepieciešamība,
agrotehniskā kopšana. Dažādu koku sugu augšanas gaita plantācijās. Kopšanas ciršu veikšana, prognozējamā krāja pēc plantāciju meža nociršanas.

Iecava | Informatīvs seminārs ''Nodokļu piemērošana meža un lauku apsaimniekošanā''

Būtiskākie jaunumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, sezonas laukstrādnieku ienākums un ar nodokli neapliekamie ienākumi. Izmaiņas saimnieciskās darbības izdevumu uzskaitē un pamatlīdzekļu uzskaitē. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana un aizpildīšanas kārtība. Aktualitātes 2018.gadā mikrouzņēmumu nodokļa jautājumos.

Iecava | Informatīvs seminārs ''Nodokļu piemērošana meža un lauku apsaimniekošanā''

Būtiskākie jaunumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, sezonas laukstrādnieku ienākums un ar nodokli neapliekamie ienākumi. Izmaiņas saimnieciskās darbības izdevumu uzskaitē un pamatlīdzekļu uzskaitē. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana un aizpildīšanas kārtība. Aktualitātes 2018.gadā mikrouzņēmumu nodokļa jautājumos.

Lapas

Subscribe to RSS - Iecavas novads