Daugavpils novads

Izglītojošs seminārs - Meža augi veselībai!

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums, to ievākšana, sagatavošana un glabāšana. Ziedes, eļļas, augu pulveri, skrubji, sīrupi, tējas, izvilkumi, tinktūras, apliekamie, kompreses, zaļais medus- produkti, ko var izgatavot no ārstniecības augiem. Praktiska nodarbība - ziežu, eļļu, skrubju izgatavošana. Zaļā medus izgatavošana. Augi pirtī. Skrubju praktiskā izmantošana pirtī.

Pieredzes apmaiņas brauciens

Daugavpils konsultāciju birojs rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Aknīstes novada saimniecībām. Būs iespēja iepazīties ar daudznozaru bioloģisko saimniecību, apmeklēt ābeļdārzu, nogaršot vietējos vīnus un apmeklēt jaunizveidotas saimniecības. Pieteikšanas obligāta līdz 7augustam,jo vietu skaits ierobežots. Pieteikties var pie lauku attīstības konsultantiem, vai pie Marijas Rēķes zvanot 29394131,rakstot e-pasta :marija.reke@llkc.lv

Pieredzes apmaiņas brauciens

Daugavpils un Ilūkstes novada zemnieku jauno ideju apgūšana.
LLKC Daugavpils nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku tūrisma uzņēmējiem, zemniekiem, konsultantiem, mājražotājiem un jauniešiem uz vairākām saimniecībām, lai iepazītu dažādus saimniekošanas veidus un gūtu idejas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai vai uzsākšanai.

Pieredzes apmaiņas brauciens

LLKC Krāslavas nodaļa organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Daugavpils un Preiļu novadu saimniecībām.
Tiek piedāvātas sekojošas tēmas:
Augļu koku šķirņu salīdzināšana un vīna šķirņu izgatavošana no vietējās produkcijas.
Mājražošana, siera, biezpiena un konfekšu ražošana. Aitkopības un biškopības nozares attīstība, LEADER projekts.
Netradicionālās nozares attīstība.
Pieteikties pie Terēzes Brazevičas līdz 30.06.2015. (vietu skaits ir ierobežots), tel. 26320141, 656 81102.

Pieredzes apmaiņas brauciens

Daugavpils konsultāciju birojs rīko pieredzes apmaiņas braucienu''Labas mājražotāju pieredze apguve un pārņemšana''
Krāslavas,Aglonas,Preiļu novados.Dalibniekiem tiek piedavātas sekojošas tēmas:
Siera un biezpiena ražošana mājas apstākļos.
Netradicionālas nozares attīstība
Vīna ražošana nelielos daudzumos no vietējiem izejvielām.
Ārstniecības augu audzēšana ,tējas ražošana, sveču izgatavošana, vaska pārstrāde.
Pieteikties pie M.Rēķes līdz 05.07( vietu skaits ierobežots) tel.29394131.

VLT aktivitātes''Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai''

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Daugavpils nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.
Pasākuma ietvaros jaunieši apgūs zināšanas par ideju ģenerēšanu un analīzi, uzņēmējdarbības pamatiem, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi, finanšu plānošanu u.c.
Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādās biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņems sertifikātu.

Informatīvs seminārs - Lauku un meža īpašumu apsaimniekošana izmantojot Lauku attīstības programmas iespējas

LAP Aktualitātes 2015.g. Lauku attīstības programmas plānotie pasākumi 2015-2020g. ES TM aktualitātes .Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskas likmes 2015g. EPS izmantošanas nosacījumi. Ar kokiem aizaugušo zemju apsaimniekošanas iespējas. Lauku attīstības programmmas plānotie pasākumi 2015-2020g. mežsaimniecībā.

Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

LAP Aktualitātes 2015g.Lauku attīstības programmas plānotie pasākumi 2015-2020g.ES TM aktualitātes .Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskas likmes 2015g.
Sabiedrības virzītas attīstības stratēģijas izstrādes apkaimes darbnīca
Neizmantotas, ar kokiem aizaugušas zemes sakārtošana.
EPS izmantošanas nosacījumi.

Lapas

Subscribe to RSS - Daugavpils novads