Cēsu novads

Cēsis | Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Augu aizsardzības līdzekļu lietotāj,
Pirms aktīvās sezonas uzsākšanas pārliecinies, ka Tev ir darbam nepieciešamā apliecība, kā arī pārbaudi, vai esošā apliecība vēl ir derīga!

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina interesentus pieteikties apmācībām (zināšanu atjaunošanai) par augu aizsardzības līdzekļiem (2. reģistrācijas klases pārreģistrēšanai).

Apmācību norises laiks: 30.01.2020, plkst. 9.30 - 16.00
Apmācību norises vieta: LLKC Cēsu konsultāciju birojs, Cēsīs, Bērzaines ielā 5

Mācību maksa: 30.00 EUR

Cēsis | "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" - Mācību noslēguma diena

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Cēsu biroja rīkoto piecu dienu mācību jauniešiem Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" noslēdzošā diena.
Šajā dienā jaunieši prezentēs savas biznesa idejas, kam sekos mācību izvērtēšana, sarunas par turpmāko sadarbību, individuālajām konsultācijām, kā arī apliecinājumu izsniegšana.

Cēsis | "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" - 5. mācību diena

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu un Gulbenes nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem uz 5. mācību dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.” Šajā dienā jaunieši noslēgs 4. mācību dienā iesākto finanšu plānošanu, veicot saimniecisko rezultātu aprēķināšanu un analīzi, kam sekos informācija par aktuālajiem finansējuma piesaistīšanas instrumentiem lauku teritorijās.

Cēsis | "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" - 4. mācību diena

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu un Gulbenes nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem uz 4. mācību dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.” Pirmajā dienas daļā jaunieši gūs zināšanas par biznesa plānu, tā būtību, sastāvdaļām un veidošanu, kam sekos finanšu plānošana. Finanšu plānošanas ietvaros, jauniešiem būs nodarbība par ieņēmumu un izdevumu analīzi, un nodarbība par naudas plūsmas sastādīšanu.

Cēsis | "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" - 3. mācību diena

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu un Gulbenes nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem uz 3. mācību dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.” Dienas pirmajā daļā profesore un HESPI pētniece jauniešus iepazīstinās ar aktualitātēm mārketinga un reklāmas jomā, kā arī palīdzēs izvēlēties piemērotākos mārketinga instrumentus un reklamēšanās veidus, atkarībā no uzņēmējdarbības veida un specifikas. Savukārt, otrajā dienas daļā jauniešiem būs iespēja ieskatīties grāmatvedības pamatos.

Cēsis | "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" - 2. mācību diena

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu un Gulbenes nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem uz 2. mācību dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.” Šīs mācību dienas tēma būs "Tirgus analīze". Dienas gaitā mācīsimies, kā savam produktam vai pakalpojumam noteikt mērķauditoriju, izvērtēt konkurentus, potenciālos sadarbības partnerus, kā arī iepazīsimies ar iespējamajiem riskiem un pretriska pasākumiem.

Cēsis | "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" - 1. mācību diena

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu un Gulbenes nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem uz 1. mācību dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.” Dienas pirmajā daļā ģenerēsim un definēsim idejas, savukārt, otrajā dienas daļā būs iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus, kā arī izvēlēties savai idejai vispiemērotāko uzņēmējdarbības formu un uzzināt dažādas likumdošanas nianses.

Informatīvs seminārs Cēsīs | ES atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem, padomi meža apsaimniekošanā

Nepieciešamā dokumentācija, lai predentētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apkšpasākumā "meža ieaudzēšana" un "meža
ugusgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošanā". Dabas aizasrdzības prasības meža apsaimniekošanā IĀDT un ārpus tām. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusija un atbildes uz
jautājumiem.

Cēsis | "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" – Informatīvā diena

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Cēsu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Lapas

Subscribe to RSS - Cēsu novads