Balvu novads

Balvi| 17.oktobris| Informatīvs seminārs “IEPAZĪSTI PERMAKULTŪRU - gudru un ilgtspējīgu saimniekošanu”

LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt informatīvo semināru “IEPAZĪSTI PERMAKULTŪRU - gudru un ilgtspējīgu saimniekošanu”, kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.

Datums: 17.oktobris

Laiks: semināra sākums 11:00 (semināra ilgums aptuveni 4 h)

Vieta: LLKC Balvu konsultāciju birojs, Brīvības iela 46 a (2.stāva zāle)

Lektors: MĀRIS NARVILS (LLKC vecākais speciālists dārzkopībā)

Semināra laikā lektors runās par šādām tēmām:

Balvi| 14.oktobris| Informatīvā diena mācībām par uzņēmējdarbību (Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai)

Jauniešus aicina uz 5 dienu mācībām par uzņēmējdarbību

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Jaunieši vecumā no 18 - 40 gadiem tiek aicināti uz informatīvo dienu 2019.gada 14.oktobrī plkst. 11:00 Balvos, Brīvības ielā 46a (LLKC Balvu konsultāciju biroja 2.stāva zālē).

Balvi | Putnkopības saimniecību apmeklējums 3. jūlijā

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina pieteikties putnkopjus un citus interesentus pieredzes apmaiņas braucienam!

Balvu konsultāciju birojs 2019.gada 3.jūlijā organizē vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienu putnkopībā par netradicionālo dzīvnieku audzēšanu un labturību.

Tiek komplektēta vismaz 15 cilvēku grupa vienas dienas braucienam uz četrām putnkopības saimniecībām.

Pieredzes brauciena tēma: “Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība (putnkopība)”

Norises laiks: 2019.gada 3.jūlijs

BALVI| 30.maijā seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

LLKC Balvu KB 2019.gada 30.maijā organizē bezmaksas informatīvo semināru "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem".

Semināra akcents būs uz projektu pasākumu "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"un pasākumu “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Balvi | Aitkopības saimniecību apmeklējums 28. maijā

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina pieteikties aitkopjus pieredzes apmaiņas braucienam!

Balvu konsultāciju birojs 2019.gada 28.maijā organizē vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienu aitkopībā par ganāmpulka pārvaldības pieredzi, ekonomisku apsaimniekošanu un profilaktiskiem pasākumiem aitkopības saimniecībās.

Tiek komplektēta grupa vienas dienas braucienam uz trīs aitkopības saimniecībām.

Balvi| Lauku labumu tirdziņš Balvos 8. jūnijā

8. jūnijā lauku labumu tirdziņš Balvos

8. jūnijā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas dārzeņus, stādus un amatniecības izstrādājumus no tuvākiem un tālākiem zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Balvi | Mācības: Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (putnkopība)

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs 2019. gada 2. un 3. maijā organizē divu dienu mācības putnkopībā par kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošanu.

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības (obligāta dalība abās mācību dienās).

Mācību norises laiks:
1. diena: 02.05.2019. plkst. 10:00. LLKC Balvu konsultāciju birojā (2.stāva zālē), Brīvības ielā 46a, Balvos
2. diena: 03.05.2019. praktiskās nodarbības - izbraukums uz divām saimniecībām Madonas novadā – Z/S “Gribēni” un SIA “TD Sveķi” (transports tiek nodrošināts)

Balvi| Seminārs - Aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta 2019.gadā un mežu apsaimniekošanas aktualitātes

LLKC Balvu konsultāciju birojs 2019.gada 8.aprīlī rīko informatīvu semināru par tēmu “Aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta 2019.gadā un mežu apsaimniekošanas aktualitātes”.

Norises laiks: no plkst. 11:00 - 14:00

Norises vieta: Brīvības iela 46a, Balvi (2.stāva zāle)

Lektori: Lauku atbalsta dienesta pārstāvji un Meža konsultāciju un pakalpojumu centra konsultanti.

Tēmas:

*ES Tiešo maksājumu saņemšanas kārtība 2019.gadā.

Balvi| Mācības - "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību "

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs organizē mācības lopkopības saimniecībām "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību ".

Norises laiks: 2019.gada 20. un 21.marts (plkst. 10:00)

Lapas

Subscribe to RSS - Balvu novads