Balvu novads

Seminārs Latgales uzņēmējiem "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās" - Balvi

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus.

Semināra darba kārtība, skatīt šeit...

Semināra dalībniekiem lūgums ņemt līdzi savus portatīvos datorus un viedtālruņus!

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta.

Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņmējs digitalizācijas laikmetā" aktivitātes "Semināru cikls I" ietvaros šī gada 15.septembrī Balvu novada Krišjāņu pagastā lauku viesnīcā Noras Latgales uzņēmējiem tiek organizēts bezmaksas seminārs "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformās".

Balvi| 26.08.2020.| LEADER 8.kārtas informatīvais seminārs

2020.gada 26.augustā BALVU RAJONA PARTNERĪBA rīko semināru - 8.kārtas informatīvais seminārs LEADER uzņēmējdarbības projektiem.

Norises vieta: Kubulu pagasta kultūras nams, Balvu iela 15, Kubuli.

Norises ilgums: no plkst. 10.00 - 13.00.

Pasākuma afiša pielikumā.

Saite uz pasākuma aprakstu: http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/projektu-konkur...

Kontaktinformācija: 29134410.

Balvi| 25.-26.septembris| Mācības - Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

2020.gada 25. un 26. septembrī SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs rīko divu dienu mācības (16 h) "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".

Mācību norises ilgums abās dienās no plkst. 10.00 - 16.30.

Programmu skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija: SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja konsultante Arita Boka. Tālr. 28629188, e-pasts: arita.boka@llkc.lv.

Balvi| 18.-19.septembris| Mācības - Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

2020.gada 18. un 19. septembrī SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs rīko divu dienu mācības (16 h) "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".

Mācību norises ilgums abās dienās no plkst. 10.00 - 16.30.

Programmu skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija: SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja konsultante Arita Boka. Tālr. 28629188, e-pasts: arita.boka@llkc.lv.

9.aprīlis| Seminārs Balvos uzņēmumu vadītājiem, pārdošanas un mārketinga speciālistiem par efektīvu pārdošanas procesu

9.aprīlī Balvos - Seminārs uzņēmumu vadītājiem, pārdošanas un mārketinga speciālistiem

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs aicina uzņēmumu vadītājus, pārdošanas un mārketinga speciālistus, ikvienu, kurš vēlas saprast klientu un pārdot vairāk, uz semināru, lai iegūtu profesionālas zināšanas par efektīvu pārdošanas procesu.

Izglītojošs seminārs Balvos | Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē

Bioloģiskās daudzveidības atpazīšana un novērtēšana ikdienas meža apsaimniekošanas plānošānā; bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamība; ūdensteču nozīme un saglabāšana; aizsargājamo sugu dzīvotnes mežā,
meža putni; kultūrvēsturisko objektu aizsardzība mežizstrādē. Bioloģiskās daudzveidības novērtēšana audzē. Ūdensteces un ūdelnstilpnes novērtēšana mežaudzē. Saglabājamo bioloģiski nozīmīgo struktūru saglabāšana cirsmā.

ATCELTS! Mācības piena lopkopjiem, pārraugiem | BALVI | 24./26.marts

Mācības piena lopkopjiem, pārraugiem BALVOS

LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina interesentus apmeklēt maksas mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (piena liellopi)”.

Datums un laiks:
24.martā un 26.martā no plkst. 10.00 – 16.30 (obligāta dalība abās mācību dienās)

Vieta:
Balvi, Brīvības iela 46a, 2.stāva zāle, LLKC Balvu konsultāciju birojs

BALVI | Lauku labumu tirdziņš Balvos 14. martā

14. martā Balvos laukumā pie kultūras nama (Brīvības iela 61) notiks
kārtējais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām piedalīties un apmeklēt!

Dalībniekiem - amatniekiem, mājražotājiem, zemniekiem - *pieteikšanās
obligāta*! Pieteikumus (nosaukums/vārds uzvārds, reģistrācijas nr.,
kontaktinformācija un produkcijas veids) gaidām uz e-pastu
biznesacentrs@balvi.lv , turisms@balvi.lv, kā arī zvanot 26461435,
29272948 , līdz 11. martam!

Lapas

Subscribe to RSS - Balvu novads