Balvu novads

9.aprīlis| Seminārs Balvos uzņēmumu vadītājiem, pārdošanas un mārketinga speciālistiem par efektīvu pārdošanas procesu

9.aprīlī Balvos - Seminārs uzņēmumu vadītājiem, pārdošanas un mārketinga speciālistiem

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs aicina uzņēmumu vadītājus, pārdošanas un mārketinga speciālistus, ikvienu, kurš vēlas saprast klientu un pārdot vairāk, uz semināru, lai iegūtu profesionālas zināšanas par efektīvu pārdošanas procesu.

Izglītojošs seminārs Balvos | Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē

Bioloģiskās daudzveidības atpazīšana un novērtēšana ikdienas meža apsaimniekošanas plānošānā; bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamība; ūdensteču nozīme un saglabāšana; aizsargājamo sugu dzīvotnes mežā,
meža putni; kultūrvēsturisko objektu aizsardzība mežizstrādē. Bioloģiskās daudzveidības novērtēšana audzē. Ūdensteces un ūdelnstilpnes novērtēšana mežaudzē. Saglabājamo bioloģiski nozīmīgo struktūru saglabāšana cirsmā.

ATCELTS! Mācības piena lopkopjiem, pārraugiem | BALVI | 24./26.marts

Mācības piena lopkopjiem, pārraugiem BALVOS

LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina interesentus apmeklēt maksas mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (piena liellopi)”.

Datums un laiks:
24.martā un 26.martā no plkst. 10.00 – 16.30 (obligāta dalība abās mācību dienās)

Vieta:
Balvi, Brīvības iela 46a, 2.stāva zāle, LLKC Balvu konsultāciju birojs

BALVI | Lauku labumu tirdziņš Balvos 14. martā

14. martā Balvos laukumā pie kultūras nama (Brīvības iela 61) notiks
kārtējais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām piedalīties un apmeklēt!

Dalībniekiem - amatniekiem, mājražotājiem, zemniekiem - *pieteikšanās
obligāta*! Pieteikumus (nosaukums/vārds uzvārds, reģistrācijas nr.,
kontaktinformācija un produkcijas veids) gaidām uz e-pastu
biznesacentrs@balvi.lv , turisms@balvi.lv, kā arī zvanot 26461435,
29272948 , līdz 11. martam!

Mācības gaļas liellopu audzētājiem, pārraugiem | BALVI – 24. un 25. februāris

Aicinājums gaļas liellopu audzētājiem, pārraugiem un citiem interesentiem apmeklēt mācības!

LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina apmeklēt maksas mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (gaļas liellopi)”.

Datums:

24.-25.februāris (obligāta dalība abās mācību dienās)

Laiks:
24.februārī no plkst. 10.00 – 16.30
25.februārī izbraukšana no Balviem (Brīvības iela 46a, LLKC Balvu KB) - plkst. 7:00, atgriešanās plānota ap plkst. 20:00.

Balvos "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"

LLKC Alūksnes konsultāciju birojs aicina interesentus pieteikties apmācībām "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai".

Apmācību norises laiks: 28.02.2020, plkst. 10.00
Apmācību norises vieta: Balvu novads, Brīvības iela 46A, Balvi

Obigāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 27.02.2020.

BALVI | 26.februārī seminārs "Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija"

SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja telpās - Brīvības ielā 46a, Balvos - 2.stāva zālē notiks seminārs par bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikāciju.

Programmā:

10:00 – 12:00
Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti, kontroles un uzraudzības kārtība /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/

12:00 – 12:30
Ražošanas procesa dokumentēšana (sagatavojamie un kontroles institūcijā iesniedzamie dokumenti) /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/

Prāta spēles Latvijas kauss Balvos

PRĀTA SPĒLES LATVIJAS KAUSS ir izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs, kas norisinās dažādās Latvijas pilsētās visa gada garumā.

PRĀTA SPĒLES ir izzinoša komandu spēle, kuras norisi nosaka spēles dalībnieki. Jūs paši varēsiet izvēlēties savas stiprākās tēmas. Tas nozīmē, ka spēle var būt no viegli izklaidējošas līdz sarežģītai, un pat vislielākajam erudītam nāksies aizdomāties.

Lai piedalītos:
✔ izveido komandu no 4-6 dalībniekiem
✔ reģistrējies mājas lapā: www.prataspeles.lv

/// DALĪBA BEZ MAKSAS ///

Lapas

Subscribe to RSS - Balvu novads