Amatas novads

Drabeši | Informatīvais seminārs "Aktualitātes lauku uzņēmējiem"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes lauku uzņēmējiem", kas norisināsies 17. martā plkst. 10.00 Drabešos, "Ausmās".

Programmā:
• Amatas novada attīstības aktualitātes;
• Informācija no LAD tiešo maksājumu, kontroles un uzraudzības daļām;
• LLKC Cēsu konsultāciju biroja piedāvājumi un aktualitātes 2020. gadā;
• "Novada Garša" katalogs un tā sniegtās iespējas;
• Grāmatvedības aktualitātes 2020. gadā;
• Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Informatīvais seminārs Amatas nov. | Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā. Krājas kopšanas cirtes, izlases cirtes objektu apmeklējums demonstrējumu teritorijā "Kalna Gavieši"

Eglu astoņzobu mizgraužu izplatība mežaudzēs Latvijā. Krājas kopšanas cirtes, izlases cirtes objektu apmeklējums demonstrējumu teritorijā "Kalna Gavieši". Krājas kopšanas cirtes, izlases cirtes objektu apmeklējums demonstrējumu teritorijā "Kalna Gavieši".

Informatīvs seminārs Amatas nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā. Zināšanu pārneses pasākumi MKPC – arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām, ES konsultāciju projekts MKPC, apakšpasākums "Saimniecību un mežu apmeklējumi".

Aktuālais par ES projektu īstenošanu objektos (jaunaudžu retināšana dažādu sugu, vecumu, biezības) dabā "Apneri" meža īpašumā. Diskusijas.

Izglītojošs seminārs Amatas nov. | Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

Vidi saudzējoša mežsaimniecība, būtība un nepieciešamība šodienas situācijā. Vēsturiskas izmaiņas dabas aizsardzības prasībās meža
apsaimniekošanā. Meža atjaunošanas un kopšanas īpatnības nekailciršu mežsaimniecībā.Izlases cirtes īstenošana praksē.
Cirsmas plānošana un koku izzīmēšana nekailciršu mežsaimniecībā.Dabas aizsardzības prasību īstenošana meža apsaimniekošanā.

Aktualitātes lauku uzņēmējiem Nītaurē

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

LLKC Cēsu nodaļa 2019. gada 9. aprīlī, Amatas novadā, Nītaurē, Pagasta ēkā, pulksten 10.00 - 13.00 rīko informatīvo semināru lauksaimniekiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm, pasākumiem un finansējuma piesaisti.

Programmā:
Aktualitātes platību maksājumos un investīciju pasākumos.
Aktualitātes lauksaimniecībā 2019. gadā.
Finanšu institūcijas Altum aktuālais atbalsts lauksaimniekiem.
Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem 2019. gadā.

Lapas

Subscribe to RSS - Amatas novads