Skolas

Skolas gadam beidzoties, atbrīvojam prātus no domām par vienādojumiem, komatiem un nošu rindām, un sākam ģenerēt idejas!

Lai arī mūsdienām raksturīgi, ka lauki kļūst arvien tukšāki, tomēr vēl ir kāda daļa sabiedrības, kas novērtē gan lauku labumus, ko ražo zemnieku saimniecībās, gan lauku svaigo gaisu un apkārtējo dabu.

LLKC Daugavpils nodaļa 27. aprīlī rīkoja informatīvi izglītojošu tikšanos Salienas vidusskolā ar mērķi popularizēt lauksaimniecības nozares un tālākizglītības iespējas lauksaimniecības jomā. Kopā tika sanākuši 54 skolēni.

Straupes pamatskolas 6. un 8. klases skolēniem 27. aprīlī Priekuļu tehnikumā notika informatīvā diena, kurā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām lauksaimniecības nozarēm, lauksaimniecības pārvaldes sistēmu un iestādēm, kuras organizē un vada lauksaimniecības nozari, uzņēmējdarbības veidiem lauku teritorijās, kā arī ar izglītības iespējām Priekuļu tehnikumā.

Auces vidusskolā sadarbībā ar LLKC Dobeles nodaļu tika organizēta “Karjeras diena”. Dienas pirmajā daļā konsultantes Monta Mantrova un Raimonda Ribikauska informēja skolēnus par uzņēmējdarbības veidiem laukos, to attīstības tendencēm, kā arī par izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecībā.

Klāt konkura ''Šodien laukos'' otrais uzdevums '"Dabas mošanās''

 

Ir pienācis tas svarīgais brīdis, kad izsludinām konkursa “Šodien laukos” pirmo šī gada uzdevumu un mēneša tēmu.

Ar lielu prieku paziņojam, ka uzsākam dalībnieku reģistrāciju skolēnu konkursam “Šodien laukos”!

Konkursā aicinām pieteikties individuālos dalībniekus vecumā no 12 līdz 16 gadiem un klases vai kolektīvus, kas atbilst šai vecuma grupai.

Veiksmīgi 2016. gada nogalē noslēdzās skolēnu konkursa “Šodien laukos” pirmais gads. Pateicoties lielajai skolēnu interesei, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs konkursu organizēs arī šogad.  Turklāt tā norise sāksies jau pavisam drīz!

LLKC Krāslavas nodaļa, īstenojot pasākumu “Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”, uzrunāja Krāslavas pamatskolu. Skolas vadība atbalstīja sadarbību, kā rezultātā 18. oktobrī notika informatīva tikšanās – pieredzes apmaiņas brauciens. Krāslavas pamatskolā iespēja piedalīties pasākumā tika dota 7.–9. klašu skolēniem, kopā 27 dalībniekiem un trijiem skolotājiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Skolas