Jaunumi

Ceturtdien, 18. septembrī, plkst. 11.00 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) Ozolniekos notiks piekrastes uzņēmēju projektu konkursa laureātu apbalvošana.

Platspīļu vēzis jeb Upes vēzis.

Vēžu dzimta ir daudzveidīga un plaši izplatīta. Vēži apdzīvo visu kontinentu ūdeņus, izņemot Āfriku. Vēzis ir ūdens vides nakts dzīvnieks, kas mīt ūdenstilpes gultnē un dienu pavada slēptuvēs.

Kopš 2013. gada pavasara trijos Latvijas reģionos uzsākta projekta „Riverways” īstenošana, kura galvenais mērķis sākumā bija saistīts ar tūrisma attīstību – reklamēt upes, ezerus, jūras piekrasti, kā arī laivošanu kā aktīvu un priekpilnu brīvā laika pavadīšanas veidu, jo nereti ūdens un ar to saistītās nodarbes tiek uzskatītas par bīstamām.

Piejūras teritorija piesaista atpūtniekus un peldēt mīļotājus, bet kādai daļai Latvijas teritorijas iedzīvotāju tā ir dzīves un darbavieta.

Aizputes TV intervija ar Pāvilostas novada pašvaldības projektu vadītāju Vizmu Ģēģeri pie Durbes ezera, kura apkārtnē īstenoti vairāki projekti.

Jau otro reizi Liepājas rajona partnerība sadarbībā ar pašvaldībām organizēja projektu atvērto durvju dienu. Apmeklētājiem tika parādīti gan ELFLA, gan EZF projekti, kuri īstenoti pēdējos pāris gados.

Krievijas noteiktais aizliegums ievest virkni pārtikas produktu no Eiropas Savienības itin visām nozarēm licis sarosīties, meklējot izeju no krīzes, kas jau radusies nepārdotās produkcijas dēļ.

LLKC Tukuma nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu „Zvejas produktu pievienotās vērtības radīšana, tūrisma dažādošanas iespējas”.

Aknīstes novada ūdenstilpņu īpašnieki devās pieredzes braucienā uz Vidzemi un Latgali, lai iepazītos ar ūdenstilpju apsaimniekošanas pozitīvajiem piemēriem.

Jauniešiem, kas piedalījušies ZST pasākumā „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”, ir iespēja piedalīties konkursā.

Uzņēmējiem, kuri piedalās Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumā „Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma”, tiek dota iespēja piedalīties biznesa plānu/projektu konkursā.

Lapas