Jaunumi

LLKC piekrastes uzņēmēju projektu konkursā par labākajiem atzīti zvejnieku saimniecības „Knaģi” un individuālā komersanta „Reinis B” projekti.

Ceturtdien, 18. septembrī, plkst. 11.00 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) Ozolniekos notiks piekrastes uzņēmēju projektu konkursa laureātu apbalvošana.

Platspīļu vēzis jeb Upes vēzis.

Vēžu dzimta ir daudzveidīga un plaši izplatīta. Vēži apdzīvo visu kontinentu ūdeņus, izņemot Āfriku. Vēzis ir ūdens vides nakts dzīvnieks, kas mīt ūdenstilpes gultnē un dienu pavada slēptuvēs.

Kopš 2013. gada pavasara trijos Latvijas reģionos uzsākta projekta „Riverways” īstenošana, kura galvenais mērķis sākumā bija saistīts ar tūrisma attīstību – reklamēt upes, ezerus, jūras piekrasti, kā arī laivošanu kā aktīvu un priekpilnu brīvā laika pavadīšanas veidu, jo nereti ūdens un ar to saistītās nodarbes tiek uzskatītas par bīstamām.

Piejūras teritorija piesaista atpūtniekus un peldēt mīļotājus, bet kādai daļai Latvijas teritorijas iedzīvotāju tā ir dzīves un darbavieta.

Aizputes TV intervija ar Pāvilostas novada pašvaldības projektu vadītāju Vizmu Ģēģeri pie Durbes ezera, kura apkārtnē īstenoti vairāki projekti.

Jau otro reizi Liepājas rajona partnerība sadarbībā ar pašvaldībām organizēja projektu atvērto durvju dienu. Apmeklētājiem tika parādīti gan ELFLA, gan EZF projekti, kuri īstenoti pēdējos pāris gados.

Lapas