Jaunumi

Šogad 10. maijā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”.

Piedāvājam sarunu ar Carnikavas novada uzņēmēju Jāni Kartupeli, SIA “Gaujas nēģi” īpašnieku.

SIA “Liedags” atrodas Engures novada Lapmežciema pagastā un nodarbojas ar zivju produktu ražošanu un pārstrādi.

Pasākuma “Zvejas flotes modernizācija” ietvaros ir atbalstāmi šādi apakšpasākumi:

Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem turpmāk būs pieejami sālsūdens makšķerēšanas pakalpojumi, kā arī ekskursijas Baltijas jūras piekrastē. Par šādu iespēju ir parūpējies SIA “GP Trading” īpašnieks Ģirts Purviņš.

Dīķsaimniecība ir vecākā akvakultūras nozare, kas ietver dažādu sugu preču zivju un to mazuļu audzēšanu dīķos. Dīķis ir uz zemes ierīkota, parasti ar dambjiem vai aizsprostiem ierobežota mākslīga ūdenstilpe.

Lapas