ZST aktivitātes 2019. gadā

Nēģu dienas Salacgrīvā
GalerijaPrint

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) izstrādājis darbības plānu 2019. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Pieredzes apmaiņas braucieni

Jau vairākus gadus ZST organizē reģionālus pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un ZVRG ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, nodrošināt pieredzes apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt īstenoto projektu objektus, gūt jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību vai veidotu sadarbību. Ņemot vērā nozares pārstāvju izrādīto interesi, arī šogad pieredzes apmaiņas braucienus būs iespējams organizēt uz kaimiņvalstīm (Lietuva, Igaunija). Braucieni tiks organizēti: piekrastes teritoriju nozares pārstāvjiem Liepājas, Talsu, Tukuma, Siguldas un Limbažu teritorijās, kā arī iekšzemes teritorijās: Kuldīga, Gulbene, Madona un Cēsis. Tēmas, balstoties uz dalībnieku vēlmēm, definēs ZST. Aktivitāte paredzēta tikai esošajiem zivsaimniecības nozares dalībniekiem, par iespēju piedalīties var interesēties reģionālajos birojos un ZST. Tiks organizēts arī viens lielāks pieredzes apmaiņas brauciens uz kādu no Eiropas valstīm ar mērķi gūt citu valstu pieredzi zivsaimniecības jautājumos, veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt informāciju par jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem un inovācijām nozarē.

Turpināsies jauniešu izglītošana

Aktivitātes būs veltītas jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu vidū. “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” palīdzēs veidot izpratni par zivsaimniecību kā tradicionālu un perspektīvu nozari. Pasākums tiks īstenots piecu teritoriju skolēniem, un tā ietvaros notiks izbraukumi un tikšanās ar nozares pārstāvjiem, apmeklētas saimniecības un uzņēmumi. Tas jauniešus iedvesmo un paplašina redzesloku, ļaujot saprast, ka piekrastē ir iespējams īstenot veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Informatīvie pasākumi

Sagatavosim un izdosim “Zivsaimniecības gadagrāmatu 2019”, kā arī turpināsies informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem, kā arī informācijas sagatavošana par zivsaimniecības nozari un tās publicēšana www.zivjutikls.lv.

Arī 2019. gadā ZST darbosies eksperts, kas konsultē akvakultūras jautājumos. Interesentiem par konsultācijām akvakultūrā sazināties ar ekspertu Raivi Apsīti: raivis.apsitis@llkc.lv vai pa tālruni 29233377.

Tiks turpināts 2016. gadā uzsāktais demonstrējums par jaunu karpu sugu ieviešanas iespēju izpēti Latvijā. Organizēsim ikgadējo zivsaimniecības nozares konferenci, kurā tiekas visas nozarē un tās attīstībā iesaistītās organizācijas (ZM, LAD, ZVRG, BIOR un nozares nevalstiskās organizācijas).

“Lielais loms”

Turpināsies pasākums Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”, godinot labākās nozares saimniecības un uzņēmumus. Tuvākajā laikā tiks izziņota pieteikšanās nominācijām. Aktuālajai informācijā par “Lielo lomu” var sekot  jaunizveidotajā mājaslapā www.lielaisloms.lv. Aicinām nozares ļaudīm būt atsaucīgiem un pieteikt labākos pārstāvjus.

Lai veicinātu piekrastes attīstību, iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām un darbīgiem uzņēmējiem, organizēsim reģionālus pasākumus. Šogad tie notiks Tukuma (no Lapmežciema līdz Engurei), Liepājas un Salacgrīvas teritorijās.

Kristaps Gramanis,

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta projektu vadītājs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru