Iznākusi jūnija “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” jūnija numurā plašs materiāls par reņģu stāvvadu zveju piekrastē, kā arī par Mazjūras zvejnieku biedības dibināšanu, kurā iesaistījušās 11 fiziskas un juridiskas personas – zvejnieki no Engures, Bērzciema un Mērsraga.

Lasāma informācija par iespējamo atbalstu zivsaimniecības uzņēmumiem Covid-19 izraisīto seku mazināšanai. Neskatoties uz ārkārtas situāciju, Zivju fonds turpina projektu izskatīšanu un piesķir atbalstu. Apkopota arī pieredze, kā citās valstīs nodrošina zivju pieejamību Covid-19  krīzes laikā.

Plašāka informācija sniegta par interaktīvo palīgu makšķerniekiem “Mana Cope”, kas var palīdzēt arī iekšējo ūdeņu apsaimniekotājiem.

Aicinājums arī zivju un zivju produktu tirgotājiem iekļauties LLKC izveidotajā elektroniskajā katalogā www.novadagarsa.lv.

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru