Mācības – lieliska iespēja izvērtēt un pārdomāt savu ideju

GalerijaPrint

LLKC Balvu nodaļas jaunieši, apgūstot piecu dienu mācības par uzņēmējdarbību, 15. novembrī prezentēja savas idejas biroja pārstāvjiem un diviem piesaistītajiem speciālistiem. Šogad informatīvo dienu par mācībām apmeklēja 11 dalībnieki, taču līdz mācību noslēguma dienai nonāca sešas jaunietes no Balvu un Viļakas novadiem.

Šā gada mācības tika rīkotas kopā ar LLKC Alūksnes biroju. Tās norisinājās gan Balvos, gan Alūksnes pusē, un mācību ietvaros jauniešiem bija iespēja izglītoties pie zinošiem un pieredzējušiem lektoriem, kā arī doties pieredzes braucienā pie veiksmīgiem uzņēmējiem dažādās nozarēs.

Noslēguma dienā pirms ideju prezentēšanas Balvu jaunietes tika informētas par finansējuma piesaistes iespējām lauku reģionos.

Viena no ideju vērtēšanas pārstāvēm, kura uzklausīja jauniešu idejas un sniedza savus ieteikumus par biznesa idejām, bija Ieva Leišavniece no biedrības “Balvu rajona partnerība”. Ieva pastāstīja par finansējuma piesaistes iespējām LEADER projektos, kuru mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu lauku attīstību, vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kurš spēj īstonot  savu sociālo un ekonomisko  vajadzību risināšanu pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Ieva iedrošināja jaunos censoņus veikt vietējā reģiona izpēti, iepazīties ar Balvu rajona partnerības stratēģiju, meklēt iespējas un atrast neaizpildītās nišas. Aicināja vērsties pēc konsultācijām par LEADER projektiem, kā arī novēlēja veiksmi projektu rakstīšanā.

Savukārt Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka pastāstīja par konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Konkurss notika jau otro gadu, nākamā kārta plānota 2020. gada pavasarī. Atbalsta apjoms ir līdz 2000 eiro vienam pretendentam. Pēc granta saņemšanas pašvaldība divus gadus seko līdzi idejas attīstībai un dzīvotspējai.

Kā iedvesma potenciālajiem uzņēmējiem kalpoja iepriekšējā gada dalībnieku uzstāšanās ar savu pieredzi, kas ir pierādījums tam, ka jauniešiem laukos ir iespējas attīstīt savas uzņēmējdarbības idejas un tam, ka arī mazie biznesa ideju konkursi ir ļoti vērtīgi, it īpaši pašā uzņēmējdarbības sākumā. Ar konkursu finansējumu ir iespējams iegādāties nepieciešamās iekārtas, izejvielas, kā arī labiekārtot darba telpas un citas lietas, kas sekmē saimnieciskās darbības uzsākšanu. Iegūtais konkursa finansējums nav kredīts, kas vēlāk jāatgriež, bet ir ļoti labs solis uz priekšu, lai sāktu realizēt kādu sen lolotu ideju.

Atzinīgi tika vērtēts arī pats konkurss “Laukiem būt!”, jo tā ir lieliska iespēja izvērtēt un pārdomāt pašam savu ideju, uzklausīt kompetentas žūrijas viedokli un ieteikumus. Liels ieguvums ir  iespēja iepazīties ar tādiem pašiem censoņiem no citām Latvijas vietām, kontaktu un sadarbības partneru iegūšana.

Balvu nodaļas dalībnieku idejas bija saistītas ar tradicionālo lauksaimniecību biškopības un gaļas liellopu nozarēs. Bija arī radošu ideju autores, kuras nodarbojas ar rokdarbiem un šūšanu. Kāda dalībniece iecerējusi veidot mājražošanas uzņēmumu, radot pievienoto vērtību primārajiem lauksaimniecības produktiem.

Novēlam jauniešiem drosmi, neatlaidību, veiksmi un izdošanos savu ideju īstenošanā.

Mācības notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Arita Boka,

LLKC Balvu konsultāciju biroja projektu vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru