Ludzas jaunieši ģenerē jaunas biznesa idejas

Oktobra nogalē LLKC Ludzas nodaļa organizēja mācības jauniešiem aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ar mērķi aktivizēt lauku jauniešus uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijā.

Ludzā 21. oktobrī noritēja pasākuma informatīvā diena, uz kuru bija ieradušies idejām bagāti jaunieši. Pasākuma norises laikā jaunieši tikās ar diviem vietējiem uzņēmējiem, kuri dalījās savā uzņēmējdarbības pieredzē. Viena no uzaicinātām uzņēmējām, kura motivēja jauniešus izmantot iespēju piedalīties mūsu organizētajās mācībās, bija 2018. gada konkursa „Laukiem būt!” dalībniece Linda Pastare, kura nu jau veiksmīgi attīsta savu uzņēmumu SIA „LaserTag LATGALE” dzimtajā Kārsavā. Viņa jauniešiem sniedza vērtīgus padomus uzņēmējdarbības uzsākšanai, motivēja nebaidīties dalīties ar savām idejām, jo viņas pašas pieredze māca, ka daloties ir iespēja pavisam nejauši sastapt vērtīgus sadarbības partnerus.

SIA “AN Holding” īpašnieks Aleksandrs Narnickis dalījās pieredzē dažādu projektu īstenošanas gaitā, kā arī sniedza informāciju par savas uzņēmējdarbības nozarēm, lielāku akcentu pievēršot biškopības nozarei. Arī A. Narnickis mudināja jauniešus izmantot pieejamās iespējas dažādos pasākumos savu ideju īstenošanai.

Sākot ar 22. oktobri, jaunieši apmeklēja piecu dienu mācības. Pirmajā dienā tika paaicināta AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka, kura jauniešus informēja par Altum atbalsta programmām biznesa uzsācējiem, kā arī pastāstīja par svarīgākajām niansēm, sākot no biznesa idejas rašanās brīdim līdz tās īstenošanai. LLKC Ludzas nodaļas vadītāja Karīna Koroļonoka jauniešiem sniedza ieskatu par dažādām uzņēmējdarbības formām, reģistrēšanās kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, nodokļu likumdošanu, savukārt uzņēmējdarbības konsultante Beāte Narnicka pastāstīja par finansējuma piesaistīšanas instrumentiem lauku teritorijā.

Nakamajās mācību dienās ar jauniešiem darbojās pieaicinātā lektore Tatjana Juškāne (SIA “TALIZ” Tiešsaistes mācību centra “TALIZ” vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante), ar kuru LLKC Ludzas nodaļai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība vairāku gadu garumā. T. Juškāne ar jauniešiem aktīvi strādāja pie biznesa ideju ģenerēšanas, definēšanas, izvērtēšanas metodēm, finanšu plānošanas, naudas plūsmas sastādīšanas, mārketinga un reklāmas, tirgus analīzes, prezentēšanas prasmēm, kā arī biznesa plāna tēžu izstrādes.

Mācību noslēgumā jaunieši prezentēja savas idejas un saņēma apliecinājumu par dalību interaktīvajā mācību programmā “Laukiem būt!”, tādējādi iegūstot “biļeti” dalībai konkursā “Laukiem būt!”, kuru Ludzas jaunieši izteicās labprāt izmantot savu ideju īstenošanai.

Lielu paldies par sadarbību pasākuma organizēšanā sakām Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram un biedrībai “KIRA” par telpu nodrošināšanu, kā arī vietējai mājražotājai Mārītei Kronbergai par allaž garšīgo uzkodu sarūpēšanu.

Beāte Narnicka, LLKC uzņēmējdarbības konsultante

Beātes Narnickas foto

Pievienot komentāru