Jaunumi

Saruna ar Krāslavas “Pils restorāna” īpašnieci un jauno uzņēmēju Veroniku Parinovu.

– Veronika, pastāstiet, kā jūs sevi saistījāt ar ēdināšanas sfēru?

SIA “Vienotnes” Rozulā ir viena no lielākajām un arī vecākajām Cēsu puses piena lopkopības saimniecībām, kas pārveidotā formā no padomju laikiem saglabājusies līdz mūsdienām. Saimniecību vada Normunds Ruķis.

Zemnieku grupa no Latvijas 14. septembrī devās LLKC Ogres konsultācija biroja rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas saimniecībām.

Augusta beigās Preiļu novada gaļas liellopu audzētāji devās divu dienu mācību braucienā uz Vidzemi.

Vasaras nogalē divas lauku uzņēmēju grupas smēlās pieredzi kaimiņzemē Igaunijā, Pērnavas un Sāremā apriņķos.

Lai iepazītu saimniekošanas dažādošanas iespējas laukos: lauku vides tūrisma saimniecību attīstību – vietējās produkcijas noieta veicināšanu, mārketinga projektu veidošanu un tūrisma produkta prezentāciju organizēšanu –, LLKC Tukuma konsultāciju birojs organizēja saimniecību apmeklējuma braucienu

Gada sākumā LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja rīkotais seminārs par vietējā tūrisma un amatniecības uzsākšanu un veicināšanu guva atsaucību un raisīja diskusijas.

Septembrī pieredzes apmaiņas braucienā devāmies uz Rēzeknes pusi, lai iepazītos ar trīs lieliskām saimniecībām. Redzējām, kā attīstās lauku vides saimniecības, kā tiek veicināts vietējo produktu noiets, notiek degustācijas, individuāla darbošanās darbnīcās.

LLKC Saldus birojs organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku saimniekiem uz Valgas apriņķi Igaunijā.

LLKC Tukuma konsultāciju birojs 30. augustā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Talsu novadu par tēmu “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana”.

Lapas