Bauskas novada skolēni iepazīst uzņēmējdarbību laukos

GalerijaPrint

Codes un Vecsaules pamatskolas skolēni piedalījās pasākumā, kas bija veltīts lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru popularizēšanai vispārizglītojošajās skolās.

Pasākuma ietvaros jau pavasarī skolēni tikās ar LLKC Bauskas nodaļas speciālistiem. Tikšanās laikā notika konkursi un rosinošu jautājumu un atbilžu spēles par tēmām, kas prezentācijā tika izklāstītas. Jaunieši aktīvi iesaistījās un veica radošus uzdevumus par savu vietu laukos, pieejamiem resursiem, hobijiem un biznesa idejām.

Nākamā tikšanās reize notika 3. oktobrī, kad abu skolu 7.-9. klašu skolēni satikās un prezentēja savus novērojumus par uzņēmējdarbību laukos. Bija sagatavoti jautājumi, uz kuriem atbildot, otras skolas skolēni saņēma saldas balviņas.

Šajā dienā abu skolu – Codes un Vecsaules skolēni LLKC Bauskas nodaļas konsultantu pavadībā devās braucienā, lai vairāk uzzinātu par izglītības un uzņēmējdarbības iespējām laukos un gūtu iedvesmu katrs savas profesionālas ievirzes un karjeras attīstībai.

Brauciena laikā skolēni iepazinās ar Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines filiālē apgūstamajām profesijām. Jaunieši tika sadalīti piecās grupās, un Saulaines vecāko kursu audzēkņu pavadībā devās uz praktisko nodarbību vietām. Katra grupa secīgi izgāja visas darbnīcas. Viesmīlības klasē jaunieši apguva galda servēšanas un salvešu locīšanas tehniku, ēdināšanas klasē katrs izveidoja aromātisku garšvielu glezniņu. Augkopības pasniedzējs jauniešiem bija sagatavojis augu sēklu un herbāriju atpazīšanas konkursu. Automehānikas pasniedzēju vadībā jaunieši apguva tehnisko rakstu, noteica dažādus automobiļos lietojamos šķīdumus un izjauca motorus. Šajās darbnīcās pasniedzēju vadībā katrs varēja izmēģināt roku arī metināšanā. Iespēju izmantoja arī meitenes. Tālāk devāmies uz Tērvetes novadu, kur mūs sagaidīja Tērvetes novada lauku attīstības konsultante Monta Mantrova un iepazīstināja ar uzņēmējdarbības un mājražošanas attīstību savā novadā. Ciemojoties SIA „A.R.D. Mēnestiņš”, jaunieši uzzināja daudz jauna un interesanta, kā arī nobaudīja gardos mājražotājas Andas darinātos konditorejas izstrādājumus. Tauriņu mājā pie Tērvetes sila SIA “Tropu tauriņi” vadītājs jauniešus iedvesmoja sapņot, nebaidīties un nekautrēties no savām idejām, darboties ar interesi, pētīt lietas un jomas, kas patīk, un ticēt, ka viss izdosies.

Jaunieši bija atsaucīgi, labprāt visā iesaistījās, darbojās un atzinīgi vērtēja šodien redzēto, piedzīvoto un gūto.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros

Dace Griķe,

LLKC Bauskas konsultāciju uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Dace Griķe 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru