Jauniešiem

Jau ceturto gadu LLKC Saldus nodaļa organizēja mācības jauniešiem, vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Cēsu nodaļā no 7. maija līdz 1. jūnijam notika lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.

LLKC Bauskas nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tā mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, prasmju pilnveidošana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības veidošanā.

Mazpulcēni 21. maija rītā pulcējās SIA „Amazone” teritorijā, lai piedalītos trešajā Latvijas mazpulku salidojumā, ko organizēja 17. Padures mazpulks sadarbībā ar SIA „Amazone”.

LLKC Kuldīgas nodaļa trešo gadu organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, prasmju pilnveidošana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības veidošanā.

LLKC Jēkabpils nodaļā 15. maijā noslēdzās pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācības.

Lapas