Biznesa ideju realizēšana prasa drosmi un uzdrīkstēšanos

LLKC Kuldīgas birojs organizēja piecu dienu mācības “Laukiem būt!” jauniešiem vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Šogad  atšķirībā no citiem gadiem dažas mācību dienas norisinājās visiem 26 reģioniem kopā Zoom vidē ar savā jomā zinošiem un praktiskajā pieredzē bagātiem lektoriem, kuri grupu darbu laikā deva iespēju jauniešiem nodibināt kontaktus un apmainīties   idejām ar jauniešiem no visas Latvijas.

Mūsu birojā noslēguma dienā tika prezentētas sešas biznesa idejas. Trīs no jauniešiem jau savu produktu ir izstrādājuši un   piedāvājuši tirgū vai drīz to darīs. Noslēguma dienā jauniešu biznesa idejas vērtēja kompetenta žūrija, kurā bija iekļauti: mūsu biroja vadītāja Daiga Mellere, vietējās rīcības grupas "Darīsim paši" administratīvā vadītāja Ieva Birbele, z/s “Kalna Ventinieki” īpašnieks Ainis Ancāns,  “Altum” Kurzemes reģiona vecākā klientu darījumu vadītāja Aija Lapiņa un  Kuldīgas Biznesa inkubatora vadītāja Līga Raituma. Žūrija sniedza padomas jauniešiem, kā uzlabot viņu biznesa idejas, kur meklēt atbalstu turpmākajai attīstībai, kā arī – kā padarīt produktu interesantāku un pieejamāku pircējam.

Šīs mācības ir iespēja apskatīties, cik izvēlētā biznesa ideja ir dzīvotspējīga, un saprast, vai vispār ir vēlme šo ideju realizēt arī dzīvē. Papildus tam dalība šajās mācībās kādam var būt jauns izaicinājums, iespēja iemācīties ko jaunu un noderīgu, un arī  iespēja radoši izpausties. Mācības sniedz jauniešiem iespēju iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, klausīties citu pieredzē, kas sniedz pamudinājumu darīt arī pašam, un neizpaliek lielā zināšanu bāze par uzņēmējdarbību un mārketingu. Savu biznesa ideju realizēšana prasa drosmi un uzdrīkstēšanos, tāpēc ir patīkami, ja ir kāds, kas tev tic un atbalsta. Tas ir tas, ko mēs cenšamies jauniešiem dot.

Nākamajā nedēļā pēc noslēguma dienas mēs devāmies pieredzes braucienā, kur iepazināmies ar LPKS “Kuldīgas labumi”  sadarbības veidošanā. Dalībnieces atzina, ka kooperatīvs varētu būt vieta, kur mazam ražotājam izpētīt tirgu un tā tendences. Z/s  “Smilškalni” īpašnieks Alvils Elksnis sacīja jaunajiem uzņēmējiem, ka “dažreiz mēs varbūt neieguldām mārketingā pietiekoši, lai produktu virzība tirgū būtu straujāk augoša”.

Noslēdzoties pieredzes braucienam, dalībnieces atzina, ka, ja mācības būtu klātienē, dalībnieki cits citam varētu arī dot padomus, taču šajā dienā viņas paspēja apmainīties domām klātienē par savām biznesa idejām.  

Darbi neapstājas, un mēs  sākam gatavoties nākamajam posmam – konkursam “Laukiem būt!”

Pasākums notiek Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Linda Dūdiņa-Hoiere,
LLKC Kuldīgas biroja uzņēmējdarbības konsultante/Kurzemes reģiona “Novada Garšas” koordinatore

Vendija Madara Kancāne,
LLKC Kuldīgas biroja lopkopības konsultante/biroja administratore

Pievienot komentāru