Saldus mājražotājus informē par būtiskāko un iedvesmo izaugsmei

LLKC Saldus konsultāciju birojs 6. aprīlī organizēja informatīvo dienu mājražotājiem, kurā piedalījās 18 interesenti. Uz tikšanos bija pulcējušies dalībnieki, pārstāvot dažādas darbības sfēras – augļu, dārzeņu un piena pārstrādi, miltu izstrādājumu gatavošanu, bišu produktus, lauku tūrismu, ārstniecības augu audzēšanu.

Informatīvās dienas mērķis bija noskaidrot mājražotāju vajadzības un vēlmes turpmākajai sadarbībai, lai uzlabotu mājražotāju darba kvalitāti un veicinātu attīstību.

Pirmajā dienas daļā LLKC Saldus konsultāciju birojā uz mājražotāju tikšanos bija ieradusies Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas inspektore Inta Valdajeva, kura atgādināja par pamatlietām pārtikas ražošanai mājas apstākļos – savas darbības sakārtošanu, atzīšanu un reģistrēšanu PVD. Lektore aicināja mājražotājus nebīties no PVD, bet gan sadarboties, jo, ražojot pārtiku citiem, mēs esam atbildīgi par to, kādu produkciju piedāvājam. Regula Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu ir kā mājražotāju ābece. Mājas apstākļos ražotu pārtikas produktu ražošanai atvieglojumi paredzēti tikai telpām, ventilācijai un kanalizācijai.Galvenā uzmanība jāveltī telpu tīrībai, kā arī saražotā produkta nekaitīgumam un izsekojamībai. Galvenās lietas, kam jāvelta īpaša uzmanība – temperatūra, tīrība un termiņi, to pārtikas inspektore ieteica atcerēties kā “TTT likumu”.Viņa noslēgumā topošos mājražotājus iepazīstināja ar nepieciešamās dokumentācijas minimumu pārtikas ražošanai mājas apstākļos.

PVD iesaistīšanos informatīvajā dienā atzinīgi novērtēja ne tikai topošie mājražotāji, bet arī tie, kuri jau bija iepazinušies ar PVD darbību, jo, kā zināms, – atkārtošana ir zināšanu māte! Katrā reizē tiek atkārtotas jau zināmās lietas, un noteikti tiek uzzināts arī kas jauns.

Dienas turpinājumā uz tikšanos bija ieradusies Ilze Tomanoviča-Barone, kura ir Saldus un Brocēnu novada mājražotāju un amatnieku biedrības “RažoJums” valdes locekle. Ilze pastāstīja par biedrības darbību un iespēju tajā iesaistīties. Biedrības mērķis pašā sākumā bija tirdzniecības vietas izveide, kurš tika sasniegts. Drīz jau būs pagājis gads, kopš atvērta arī “Bodnīca”, kurā tiek piedāvāta gan vietējo mājražotāju un amatnieku saražotā produkcija, gan arī tuvāku un tālāku kaimiņu novadu darinājumi (http://www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/raksti/brocenos-svinigi-atklats-tirgus). Sākumā mājražotāji paši uz maiņām darbojušies veikaliņā un tirgojuši savas preces, taču ar laiku saprata, ka sortiments ir jāpaplašina un aicināja arī citu novadu ražotājus sadarboties ar “Bodnīcu.” Nu jau “Bodnīcā” tiek piedāvāti vairāk nekā 50 ražotāju preces, un uz jautājumu, vai veikaliņā vēl pietiek vietas kam jaunam, Ilze atbild, ka tieši šobrīd notiek iesaiste projektā, lai iegādātos mēbeles.

Galvenie kritēriji piedāvātajai precei “Bodnīcā” ir kvalitāte un interesantums! Ilze aicina gan esošos, gan topošos mājražotājus paciemoties veikaliņā, lai iedvesmotos, atgādinot to, ka špikot gan nevajadzētu. Ir jāiedvesmojas, lai katrs saprastu to, kā viņš vēlas pasniegt savu preci.

Šobrīd “Bodnīca” jau ir attīstījusies tik ļoti, ka veikals pārtapis par veikalu-kafejnīcu, piedāvājot dzērienus un smalkmaizītes, ir iespēja iegādāties arī “Laipa SPA” dāvanu kartes un ekskursiju biļetes. Piedāvājumu “Bodnīca” vērš plašumā, – jau drīzumā tiks rīkota arī meistarklase kroņu gatavošanā, un pavasarī paredzēts arī lekciju/semināru cikls.

Mājražotāji un amatnieki priecājās par iespēju iepazīties ar biedrības “RažoJums” un veikala-kafejnīcas “Bodnīca” darbību ar reāliem stāstiem, sastopoties gan ar neveiksmēm, gan veiksmēm. Par to paldies Ilzei Tomanovičai-Baronei!

Noslēgumā tika izrunāti atbalsta programmas mērķi un nepieciešamais atbalsts mājražotājiem, lai to sasniegtu. Dalībnieki kā nepieciešamo atbalstu minēja grupu konsultācijas, ekspertu viedokļus, mācības un arī nozaru pasākumus. Apkopojot dalībnieku ieteikumus, par tēmām, kurās iegūt padziļinātu informāciju, Saldus konsultāciju birojā šī gada laikā tiks organizētas grupu konsultācijas. Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai Saldus konsultāciju biroja lapā  facebook.com kontā un iesaistīties aktivitātēs.

Aktivitāte “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programma” notika Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.

Signe Bumbiere,

LLKC Saldus konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru