Seminārs par velo tūrismu

Datums: 
15. Oktobris, 2019
Vieta: 
Gulbenes novada pašvaldības telpas

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11Projekts Nr.19-00-A019.332-000002

Aktivitāte "Semināru cikls I"

Semināru cikla mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu.

Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Semināra darba kārtība ( visās 7 VRG)

9:45-10:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija

10:00 – 10:15

Sandra Palma, BDR Ludzas rajona partnerība koordinatore, Projekta Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11 virzība

10:15 – 11:15

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Tūrisma telpiskā piedāvājuma analīze, datu apkopojums Stratēģijas izstrādei

11:15 – 13:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Andris Klepers, Tūrisma uzņēmēju stratēģiskā attīstība, stratēģiskie uzstādījumi, risinājumi un precizējumi Austrumlatvijas reģiona SVID analīze tūrisma jomā; Tūristu plūsmas un pieprasījuma noteikšana un analīze. Galveno mērķtirgu noteikšana

13:00 – 13:30

Pusdienas

13:30-14:30

lekcija

Eksperts Santa Paegle, Tūrisma uzņēmumu pielāgošana velotūrisma vajadzībām

14:30-15:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veida izvēle un vienošanās par iekļaujamo datu apjomu un attēlojumu

Semināru cikls norisināsies:

  • 14.10.2019. plkst. 10:00 – Preiļu rajona partnerības teritorijā – Preiļu NVO centrs, Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads;
  • 15.10.2019. plkst. 9:00 – Gulbenes biedrībasSATEKA teritorijā – Gulbenes novada pašvaldības telpas, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads;
  • 15.10.2019. plkst. 15:00 – Balvu rajona partnerības teritorijā – SIA „Marbera” telpas, Jasmini-8, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads;
  • 11.11.2019. plkst. 10:00 – Krāslavas rajona partnerības teritorijā- Krāslavas pils staļļos, Pils ielā 10 un Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 2, Krāslavā
  • 12.11.2019.plkst. 10:00 – Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi" teritorijā – Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs, Rīgas iela 2, Daugavpils.

Iepriekšējā pieteikšanās semināriem savā Partnerībā. Partnerību kontaktpersonas:

Semināri ir bez maksas.

Kontaktinformācija: 
Daiga Gargurne, sateka@sateka.lv
Reģions filtram: