Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 2. mācību diena.