Projektu idejas 16.1.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākumam “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai”
Projektu idejas Idejas virzība Kontaktinformācija
Lopkopība 
SEG emisiju kalkulatora izveide piena lopkopības saimniecībām. Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes, meklē partnerus Silvija Dreijere, e-pasts: silvija.dreijere@llkc.lv  
Praktiski risinājumi gāzu emisijas mazināšanai, izmantojot dažādas ganīšanas metodes slaucamo govju saimniecībās, dažādos augsnes tipos, to ekonomiskā efektivitāte. Pieejama projekta izstrādei Silvija Dreijere, e-pasts: silvija.dreijere@llkc.lv  
Slaucamo govju ēdināšanas sitēmas piena govju veselības un apkārtējās vides uzlabošanai (rupjās lopbarības sagremojamība, precīzā ēdināšana)  Pieejama projekta izstrādei Anita Siliņa, e-pasts: anita.silina@llkc.lv
Pilna cikla intensificēta vaislas teļu ataudzēšana ieviešot precīzu ventilācijas, ēdināšanas un turēšanas sistēmu Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes, meklē partnerus Laima Liepa, e-pasts:laima.liepa@llu.lv
Augkopība
Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai. Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes Oskars Balodis, e-pasts: oskars.balodis@llkc.lv
Kviešu stiebra pamatnes puves ierobežošana un mikotoksīnu uzkrāšanās riska samazināšana Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes Biruta Bankina, e-pasts: biruta.bankina@llu.lv
Augsnes apstrādes tehnoloģiju, īpaši tiešās sējas ietekme uz kultūraugu audzēšanu. Pieejama projekta izstrādei Oskars Balodis, e-pasts: oskars.balodis@llkc.lv
Barības vielu aprites optimizācija bioloģiskajā un integrētajā sistēmā. Pieejama projekta izstrādei Oskars Balodis, e-pasts: oskars.balodis@llkc.lv
Jūras aļģu, dūņu izmantošana bioloģiskā mēslojuma, augsnes struktūru uzlabotāju un hidropinikas struktūru receptūru sagatavošanā. Jaunas ekstrahēšanas tehnoloģijas izstrāde. Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes, meklē partnerus Iluta Skrūzkalne, e-pasts: iluta.skruzkalne@gmail.com
Dārzkopība
Saules siltuma enerģijas akumulējošas pasīvās un aktīvās sistēmas segtās platībās  Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes, meklē partnerus Aivars Jermušs, e-pasts: aivars.jermuss@llu.lv
Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu rīks bioloģiskajiem augļkopjiem. Pieejama projekta izstrādei Laura Kirsanova, e-pasts: laura.kirsanova@llkc.lv
Zaļmēslojuma (sedzējauga, mulčas) izmantošana dārzkopībā, augļkopībā. Pieejama projekta izstrādei Māris Narvils, e-pasts: maris.narvils@llkc.lv
Vīnogu audzēšana Latvijā lauka apstākļos Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes, meklē partnerus Oskars Žvagins, , e-pasts: info.lvvb@gmail.com
Mežsaimniecība
Metožu izstrāde mērķtiecīgai sēņu audzēšanai mežā (audzējamo sēņu sugu atlase, metodiskie norādījumi sēņu audzēšanai, ievākšanai un pirmapstrādei. Pieejama projekta izstrādei Sarmīte Grundšteina, e-pasts: sarmite.grundsteina@mkpc.llkc.lv
Jaunu produktu izveide, kuru ražošanai izmantotu ciršanas atliekas, mazo dimensiju kokus. Pieejama projekta izstrādei Raimonds Bērmanis, e-pasts: raimonds.bermanis@mkpc.llkc.lv
Ciršanas tehnoloģiju pielāgošana klimata izmaiņām, mežaudzēs uz slapjām un pārmitrām augsnēm, privātajos mežos. Pieejama projekta izstrādei Raimonds Bērmanis, e-pasts: raimonds.bermanis@mkpc.llkc.lv
Citi
Mobilā iekārta biomasas pārstrādei granulās. Notiek darbs pie projekta idejas izstrādes Jānis Vigovskis, e-pasts: vigovskis@inbox.lv