Labā prakse

Aizkraukles rajona partnerības teritorijā radām savu dzīves vidi, kurā pašiem lepnums un prieks dzīvot.

Jau stāstījām “Lauku Lapā” par projektu “Agrispin”, kurā sadarbojas zinātnieki un konsultanti un kura ietvaros projekta partneri dalās ar savā valstī īstenotajām radošajām idejām lauksaimniecībā.

Jau stāstījām “Lauku Lapā” par projektu “Agrispin”, kurā sadarbojas zinātnieki un konsultanti. Tā ietvaros projekta partneri dalās ar savā valstī realizētajām radošajām idejām lauksaimniecībā.

Pasākuma“Horizon 2020” prioritātes projekta “Lauksaimniecības inovāciju telpa/Agrispin” ietvaros bija iespēja apmeklēt radošas saimniecības Beļģijā.