Vecpiebalgā notikušas Meža dienas

Meža dienās Vecpiebalgā tika veikti darbi par kopējo summu 1000 eiro, darbus vadīja ainavu dizainere Vineta Radziņa ar savu padomu un pieredzi, kā pareizi veidot dobes un izveidot stādījumus, pastāstīja par augu īpatnībām, stādīšanas nosacījumiem un krāsu mainību dabā.

Ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu 8. oktobrī tika īstenots  projekts “Meža dienas 2019. Pašvaldību darbi parkos”, kurā viena no dalībniecēm bija arī Vecpiebalgas pašvaldība. Šim projektam tika pieteikta “Vecpiebalgas Viesistaba”, kas Vecpiebalgas centrā ar LEADER projektu atbalstu tiek labiekārtota, veidoti celiņi, puķu dobes un stādīti koki.

Pasākums bija plaši apmeklēts, sākot no bērnudārza ķipariem līdz gados aktīviem sirmgalvjiem. Aktīvi piedalījās arī jaunatnes iniciatīvu centrs “Balgas strops”, kas ne tikai atbalstīja talkas ideju stādīšanas darbos, bet arī noformēja parka soliņus Vecpiebalgas tautas tērpa raksturīgās krāsās. Katrs talkas dalībnieks varēs būt lepns, ka te augs arī viņa stādīts vītols, kļava, pīlādzis, lazda, egle, fiziokarps, filadefs, grimonis, spireja, avene vai hortenzija. Talkas rezultātā tika veidots vienots parka elementu noformējums ar Vecpiebalgai raksturīgām krāsām un elementiem, kas priecēs ekskursantus, piestājot baudīt ūdensrožu skaistumu, būs skaista pieturvieta kāziniekiem un sakopta teritorija, kur atpūsties vietējiem iedzīvotājiem. Nākotnes plānos ir pilnveidot pastaigu taku pa “Vecpiebalgas Viesistabu” ar izglītojošu ekskursiju, iekļaujot tajā plaši pieejamus vides elementus.

Benita Zvejniece,

Vecpiebalgas novada lauku attīstības speciāliste

Pievienot komentāru