Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti

Jau vispārzināma ir augsnē dzīvojošo mikroorganismu spēja būtiski ietekmēt kultūraugu ražas veidošanās norisi. Daļa no šiem mikroorganismiem darbojas patogēno organismu regulēšanas procesos, bet citi iesaistās procesos, kas ietekmē augu apgādi ar minerālvielām vai iesaistās atmosfēras slāpekļa piesaistē. No vides un ekonomiskā aspekta raugoties, jo īpaši aktuāla kļuvusi slāpekļa resursu izmantošanas regulēšana. Viena no iespējām, kā veicināt dabā jau esoša, brīvi pieejama bioloģiskā slāpekļa fiksāciju ir augsnē dzīvojošu gaisā esošā slāpekļa fiksējošu mikroorganismu izmantošana. Ražotājiem jau pieejami dažādi mikrobioloģiski preparāti, taču to potenciālās iespējas nav noskaidrotas, ņemot vērā atšķirīgus agroekoloģiskos faktorus.

Lai iegūtu jaunu informāciju, ar š.g. maiju, turpinoties līdz 2025. gada aprīlim, Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI) sākušās aktivitātes, lai īstenotu ELFLA programmas demonstrējuma projektu Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti. Projekta mērķis: nodemonstrēt, kā, izmantojot mikrobioloģiskos preparātus, kuri saista augsnē brīvi esošo slāpekli, samazināt izmantotā minerālā slāpekļa izmantoto daudzumu, attiecīgi arī tā ietekmi uz vidi, nesamazinot iegūtās ražas apjomu. Demonstrējuma izmēģinājumi tiks ierīkoti četros plānošanas reģionos Latgalē – AREI Viļānu daļā, Kurzemē – AREI Stendes daļā, Vidzemē – AREI Priekuļu daļā un Rīgas reģionā – ZS Veģi. Pētījumi tiks veikti ziemas kviešu sējumos.

Projekta vadītāja
Dr.agr.Līvija Zariņa.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pievienot komentāru