16.03. | GRUPA NOKOMPLEKTĒTA | LAP mācības "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana", Cēsis

Datums: 
16. Marts, 2021 līdz 28. Maijs, 2021
Reģions: 
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 56 stundu bezmaksas mācības
"Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana".

Grupa nokomplektēta! Pieteikšanās noslēgusies.

-Mācību sākums plānots 16. martā
- Tiešsaistē ZOOM platformā (kamēr nav iespējams mācības rīkot klātienē)
- Mācības notiks 1-2x nedēļā (vienas nodarbības ilgums 4 akadēmiskās stundas)
-Plānotais mācību periods no 16. marta līdz 28. maijam
- Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē
- Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan prakstiskās nodarbības
- Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. martam

Plašāka informācija un pieteikšanās zvanot vai rakstot:

Dace Kalniņa 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Gunda Kazerovska 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Mācību kursa tematiskais saturs:

- Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība;
- Saimniecības resursu izvērtējums bioloģiskās augkopības produkcijas ražošanai;
-Saimniecības resursu izvērtējums bioloģiskās lopkopības produkcijas ražošanai;
-Piemērotāko mājlopu sugu un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums. Svarīgāko mājlopu sugu turēšana un ēdināšana;
- Piemērotāko kultūraugu sugu un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums;
- Saimniecības ražošanas plāna izstrādes pamatprincipi;
- Kultūraugu mēslošana, augu aizsardzība;
- Augsnes auglības noteikšana (pēc augšņu kartēm un dabā), augsnes ielabošanas plāna izstrāde;
- Augu maiņas nozīme un plānošana. Augsnes apstrādes paņēmieni

Mācības vadīs zinoši un pieredzes bagāti lektori dažādās lauksaimniecības jomās:

*Māris Narvils, LLKC vecākais eksperts dārzkopībā, agronoms, bioloģiskās lauksaimniecības entuziasts un permakultūras dārza saimnieks
*Andra Seredina, LLKC Cēsu konsultāciju biroja konsultante lopkopībā, veterinārārste
*Valters Dambe, LLKC augkopības konsultants, agronoms
*Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja
*Valentīna Pole, APP "Dārzkopības institūta" pētniece, plaša profila speciāliste un eksperte dārzkopībā

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Kontaktinformācija: 
Dace Kalniņa 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Reģions filtram: