Augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums ziemas kviešu sējumos .