Jaunas tehnoloģijas izstrāde nezāļu kontrolēšanai lauksaimniecībā

Vides risinājumu institūts, SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”, SIA “Tumes dārzeņi” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma " Jaunas tehnoloģijas izstrāde nezāļu kontrolēšanai lauksaimniecībā " 16.pasākums “Sadarbība” 16.2. apakšpasākums "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A01620-000029 izstrādā un pārbauda autonoma nezāļu ravēšanas robota prototipa Alfa versiju kā alternatīvu manuālai ravēšanai, lai uzlabotu ražošanas efektivitāti.

Projekta ietvaros plānots radīt jaunu produktu – automatizētu tehnoloģiju, kas aizvietotu manuālu nezāļu ravēšanu. Nezāļu iznīcināšana ir svarīgs process lauksaimniecības kultūru audzēšanā, kura izpildes rezultāts ietekmē gan ražas kvantitāti un kvalitāti, gan arī audzēšanas un ražas pārstrādes izmaksas.Latvijā un tuvākajā apkārtnē manuāla ravēšana, ko veic laukstrādnieki, šobrīd ir vienīgā alternatīva nezāļu ravēšanai vagas ietvaros starp augiem, bet tā ir laikietilpīga un salīdzinoši dārga. Herbicīdu izsmidzināšana var būt alternatīva, bet nav piemērota bioloģiskajai lauksaimniecībai. Rindstarpu ravēšana ar kultivatoru, kas tiek pārvietots sakabē ar traktoru, nav piemērota nezāļu ravēšanai starp augiem. Ņemot vērā augstāk minētos faktorus, nepieciešams izstrādāt jaunu, videi draudzīgu un automatizētu tehnoloģiju.

Mērķis:

Veicināt sadarbību starp partneriem lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarēs un pētniecībā, lai:

  • izveidotu autonoma nezāļu ravēšanas robota prototipa pirmo versiju ar potenciālu pielietojumu lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas atbalstam un ražošanas efektivitātes uzlabošanai;
  • izmēģinātu tehnoloģiju sadarbībā ar lauksaimniecības uzņēmumu SIA “Tumes dārzeņi”;
  • nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām.

Aktivitātes:

  • Robota tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā robota galveno moduļu izveide, robota pirmā prototipa izstrāde, robota prototipa uzlabošana;
  • Robota tehnoloģiju izmēģināšana, tai skaitā robota galveno moduļu testēšana, robota prototipa testēšana, uzlabotā robota prototipa testēšana;
  • Projektā iegūto zināšanu pārnese dažādām mērķauditorijām, tai skaitā video materiālu izstrāde, informācijas izplatīšana EIP tīklā, partneru tīmekļa vietnēs un dalība lauksaimniecības un jauno tehnoloģiju pasākumos.

Projekta norise: 2019. gada 1. marts – 2021. gada 30. augusts

Vadošais partneris: Vides risinājumu institūts

Partneri:

SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”, lidlauks@mikc.lv

SIA “Tumes dārzeņi”, tumesdarzeni@inbox.lv

Projekta zinātniskais vadītājs: Dainis Jakovels, dainis.jakovels@videsinstituts.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Valts Līcis, valts.licis@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākums Sadarbība 16.2. apakšpasākums "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"

Līdzfinansētāji: Vides risinājumu institūts, SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”, SIA “Tumes dārzeņi”

Projekta kopējais finansējums: 99 498.80 EUR tai skaitā publiskais finansējums

Informāciju sagatavoja

Baiba Prūse

Vides Risinājumu institūta pētniece