Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 14. jūnijā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu par saimniekošanas dažādošanu, attīstot vietējās produkcijas noietu un tūrisma piedāvājuma organizēšanu. Dalībnieki no Daugavpils un Ilūkstes novadiem devās...
Pļaviņu novada biedrība “Klintaines Dzirnas” lepojas ar kārtējo sekmīgi īstenoto projektu, kas ļāvis iegādāties koncerttērpus un tautas mūzikas instrumentus ansamblim „Dzirnas”. Tie daļēji izmantoti jau Latvijas valsts simtgades pasākumos, kā arī...
Emīlijas-Romanjas reģions (ZVRG) Itālijā nolēma atjaunot kādreiz veiksmīgos kultūras pasākumus, lai stiprinātu saikni starp zvejniekiem un akvakultūras lauksaimniekiem un sabiedrību. Tika organizēti deviņi zivju festivāli, kas aptvēra 120 kilometru...
Vairāk nekā 1000 darba grupu EIP-AGRI veicina inovācijas visā Eiropā, lai padarītu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares gudrākas, elastīgākas un ilgtspējīgākas. Žurnālā ir apkopotas vien tikai dažas inovāciju idejas, kuras īsteno darba grupas...
Uzņēmums “Zīle” izveidots 2014. gadā un balstās idejā par materiālu otrreizēju izmantošanu ( upcycling *). Daudzveidīgasieceres šajā jomā tiek īstenotas īsteni “zaļā” vidē – mazā Latvijas pilsētiņā Apē. Dizainere Aiva Zīle, zīmola “Zīle” īpašniece,...